Kinderen en Gaming

Ik schrijf deze blog naar aanleiding van een bezoek van vrienden met kinderen. De kinderen wilden graag computer spelletjes spelen. Ik vroeg aan mijn vrienden wat voor spelletjes/games ze speelden. Eenvoudige schiet- en racespelletjes was het populaire antwoord. Nu waren het vrij onschuldige games maar hoeveel invloed een gewelddadige game op een kind heeft, is moeilijk vast te stellen.

Soms kan een kind van 10 alles beter relativeren dan een kind van 16 of zelfs een volwassene. Daar ligt dan ook het probleem. Elk individu reageert anders op een gewelddadige game. Het is moeilijk te bepalen hoeveel invloed een game, gewelddadig of niet, op iemand heeft. Dit geldt ook voor films, nieuws, en andere programma`s waar gewelddadigheden in voorkomen. Zelfs bij sommige kinderprogramma`s heb ik mijn bedenkingen. Op internet zijn genoeg filmpjes te zien waar geweld in voorkomt.

De politiek wil de verkoop van gewelddadige games onder de 16 jaar verbieden via de wet. De controle hiervan is uiterst moeilijk en daarom is mijns inziens een verbod overbodig. De ouders zijn altijd verantwoordelijk voor het welzijn van hun kinderen.

Ik ben geen wetenschapper maar volgens mij is het spelen van games niet slecht. Het bevorderd het inzichtelijke vermogen en het is ook goed voor oog cq. hand coördinatie. Er zijn een aantal onderzoeken bezig waar kinderen met behulp van een spelcomputer les krijgen. De resultaten hiervan zijn positief.

Computerspelletjes zijn slecht als er verslavende eigenschappen optreden. Tevens is te lang computerspelletjes spelen niet goed en kan lichamelijke klachten geven. U moet denken aan pols- en rugklachten. Uiteraard moet iedere ouder bepalen wat zijn/haar kinderen wel of niet aankunnen.

Webmaster