Windows Defender vanaf de opdrachtregel

De volgende windows 7 tip is meer voor de ervaren gebruikers. Windows Defender is voorzien van een command-line utility, MpCmdRun.exe, dat kan handig zijn als u het gebruik van Windows Defender te automatiseren. Het hulpprogramma bevindt zich op Windows 7 in% ProgramFiles% Windows Defender MpCmdRun.exe.

Bron: http://technet.microsoft.com/en-us/magazine/ee851557.aspx

De basis gebruik bij de opdrachtprompt is:
MpCmdRun.exe [command] [-opties]Hier is een overzicht van de beschikbare commando’s:
Commando Beschrijving
-? Geeft alle beschikbare opties voor het gereedschap
-Trace [-groeperen #] [-Level #] Begint diagnostische tracing
-RemoveDefinitions [-All] Herstelt de geïnstalleerde handtekening definities een vorige back-up of om de originele standaard set van handtekeningen
-RestoreDefaults Hiermee zet u de registerwaarden voor de Windows Defender-instellingen bekend zijn goede standaardwaarden
-SignatureUpdate Controleert nieuwe definitie-updates
-Scan [-ScanType] Scans voor kwaadaardige software
-GetFiles Verzamelt informatie over ondersteuning