Pc tip – Documenten verbergen in een foto

In deze pc truc verbergen we een aantal documeten in een foto. Op deze manier kunt u  bijvoorbeeld  documenten verbergen. We voegen de bestanden samen in dos-prompt. Voor deze pc truc heb ik map gemaakt genaamd X. In deze map zitten een foto van een kat en enkele documenten.  We gaan nu eerst de documenten inpakken met  programma  7.zip. Het bestand noemen we X.( Geen instellingen veranderen ) Ga nu naar dos-prompt. Type CMD in uitvoeren. In dos-prompt zoek je naar het map “X” op. Je type het volgende in “dir/p”. Nu krijg een overzicht wat in de directory (map) staat. In de stap gaan de bestanden samenvoegen met de volgende commando . Type het volgende over: Copy /B kat.jpg + x.7z kat.jpg en klik op enter. (Let op: De tussenruimtes zijn spaties, tevens zie afbeelding) Om weer bij uw  documenten te komen moet u het programma  7.zip  gebruiken om de foto uitpakken.

Bestand verbergen in document

Bestandverbergen