Pc tip – Toetsenbord disco

U kunt de (led)lampjes die op uw toetsenbord bevindt laten knipperen. De toetsenbord verandert van wijze van spreken in disco verlichting. Dit is mogelijk via een VBS Script. U kopieert het onderstaande code naar het kladblok. U slaat het kladblok op als toetsenbord.vbs. Als u  het juist heeft gedaan verandert verandert het pictogram. Dubbelklik op het bestand die u zo juiste heeft gemaakt en lampjes zullen nu vaker knipperen.

Set wshShell =wscript.CreateObject(“WScript.Shell”)
do
wscript.sleep 100
wshshell.sendkeys “{CAPSLOCK}”
wshshell.sendkeys “{NUMLOCK}”
wshshell.sendkeys “{SCROLLLOCK}”
loop

Als u het knipperen, wilt beëindigen moet gebruik maken met sneltoetscombinatie ctrl alt delete om het proces te stoppen (WBS.SCRIPT). Sommige anti-virus software kunnen melding geven dat script een Trojaan horse is.