Windows 7 – Sneltoetsen

Dit is compleet overzicht van de algemene sneltoetsen van Windows 7. Het werken met sneltoetsen kan het werken met de computer aanzienlijk versnellen. Het werken met sneltoetsen neemt enige tijd in beslag maar is zeer handig.

F1 Help-informatie weergeven
Ctrl+C (of Ctrl+Insert) Het geselecteerde item kopieren
Ctrl+X Het geselecteerde item knippen
Ctrl+V (of Shift+Insert) Het geselecteerde item plakken
Ctrl+Z Een actie ongedaan maken
Ctrl+Y Een actie opnieuw uitvoeren
Delete (of Ctrl+D) Het geselecteerde item verwijderen en naar de Prullenbak verplaatsen
Shift+Delete Het geselecteerde item verwijderen zonder het naar de Prullenbak te verplaatsen
F2 De naam van het geselecteerde item wijzigen
Ctrl+Pijl-rechts De cursor naar het begin van het volgende woord verplaatsen
Ctrl+Pijl-links De cursor naar het begin van het vorige woord verplaatsen
Ctrl+Pijl-omlaag De cursor naar het begin van de volgende alinea verplaatsen
Ctrl+Pijl-omhoog De cursor naar het begin van de vorige alinea verplaatsen
Ctrl+Shift met een pijltoets Een tekstblok selecteren
Shift met een pijltoets Meerdere items in een venster of op het bureaublad selecteren of tekst in een document selecteren
Ctrl met een pijltoets+Spatiebalk Meerdere afzonderlijke items in een venster of op het bureaublad selecteren
Ctrl+A Alle items in een document of venster selecteren
F3 Een bestand of map zoeken
Alt+Enter De eigenschappen van het geselecteerde item weergeven
Alt+F4 Het actieve item sluiten of het actieve programma afsluiten
Alt+Spatiebalk Het snelmenu voor het actieve venster openen
Ctrl+F4 Het actieve document sluiten (in programma’s waarin meerdere documenten tegelijkertijd geopend kunnen zijn)
Alt+Tab Schakelen tussen geopende items
Ctrl+Alt+Tab Schakelen tussen geopende items met de pijltoetsen
Ctrl+muiswiel De grootte van pictogrammen op het bureaublad wijzigen
Windows-logotoets +Tab Bladeren door de programma’s op de taakbalk met behulp van Aero Flip 3D
Ctrl+Windows-logotoets +Tab Met de pijltoetsen bladeren door de programma’s op de taakbalk met behulp van Aero Flip 3D
Alt+Esc Bladeren door items in de volgorde waarin ze zijn geopend
F6 Bladeren door schermelementen in een venster of op het bureaublad
F4 De lijst van de adresbalk weergeven in Windows Verkenner
Shift+F10 Het snelmenu voor het geselecteerde item weergeven
Ctrl+Esc Het menu Start openen
Alt+onderstreepte letter Het desbetreffende menu weergeven
Alt+onderstreepte letter De menuopdracht (of andere opdracht met onderstreepte letter) uitvoeren
F10 De menubalk in het actieve programma activeren
Pijl-rechts Het volgende menu aan de rechterzijde openen of een submenu openen
Pijl-links Het volgende menu aan de linkerzijde openen of een submenu sluiten
F5 (of Ctrl+R) Het actieve venster vernieuwen
Alt+Pijl-omhoog De map die zich ??n niveau hoger bevindt, weergeven in Windows Verkenner
Esc De huidige taak annuleren
Ctrl+Shift+Esc Taakbeheer openen
Shift wannner u een cd plaatst Verhinderen dat de cd automatisch wordt gestart
Alt (links)+Shift De invoertaal wijzigen wanneer er meerdere invoertalen zijn ingeschakeld
Ctrl+Shift De toetsenbordindeling wijzigen wanneer er meerdere toesenbordindelingen zijn ingeschakeld
Ctrl (links of rechts)+Shift De leesrichting wijzigen van tekst in talen die van rechts naar links worden gelezen