Windows 7 – Windows mail Sneltoetsen

Het gebruik maken van sneltoetsen combinatie`s versneld het werk met de computer aanzienelijk daarom hier een overzicht.

F1 Help-onderwerpen openen
CTRL+A Alle berichten of tekst in een bericht selecteren
CTRL+O of ENTER Een geselecteerd bericht openen
CTRL+I Naar het Postvak IN gaan
CTRL+J Naar de volgende ongelezen nieuwsgroep of map gaan
CTRL+W Naar een nieuwsgroep gaan
CTRL+TAB Schakelen tussen de tabbladen Bewerken, Bron en Voorbeeld wanneer u werkt in de weergave Bronbewerking.
CTRL+SHIFT+A Alle nieuwsgroepberichten als gelezen markeren
CTRL+SHIFT+M Nieuwsgroepberichten downloaden om deze offline te lezen
CTRL+SHIFT+S Een handtekening invoegen.
CTRL+Y Naar een map gaan
CTRL+ENTER of CTRL+Q Een bericht als gelezen markeren
CTRL+ENTER of ALT+S Een bericht verzenden of in een nieuwsgroep posten
F5 Nieuwsgroepberichten en -koppen vernieuwen
F7 Spelling controleren
Esc Een bericht sluiten
TAB Navigeren tussen de berichtenlijst, de lijst Mappen (indien ingeschakeld) en het voorbeeldvenster