Windows Vista – Prestatie index verhogen

Prestatie-index in Windows Vista is benchmark programma die een beeld geeft van de prestatie van uw computer hardware.  Het is ook mogelijk Windows Prestatie index verhogen door bepaalde bestanden aan te passen. Deze bestanden vindt u in: C:\Windows\performance\winsat\datastore.  Open nieuwste xml bestand (laatste datum) bestand in kladblok. Zoek de systemscore op en verander deze in bijvoorbeeld naar 9.3. (Zie plaatje).  Mocht je een computer kopen met een hoge prestatie-index score in Windows Vista, laat de winkelmedewerker de computer prestatie index test uitvoeren.
prestatieindextruc1 Winsat bestand aanpassen

Systeemscore 9,3

Hoge prestatie score in Windows Vista