Windows Vista – Run/uitvoeren in startmenu

In Windows Vista mis je de functie uitvoeren(run) in het start menu. Deze kunt u als nog toevoegen op volgende wijze. Klik met de rechter muisknop op start en klik vervolgens op eigenschappen. Klik in tabblad menu start op aanpassen. In volgende venster kunt u de optie “de opdracht uitvoeren weergegeven” vinden. Vink de optie aan en klik op oke. De functie zal nu in start menu staan.

Windows vista tip De opdracht uitvoeren in weergeven in menu