Windows Xp – Sneltoetsen

By | 2 juli 2010

Het werken met sneltoetsen kan het werken met de computer versnellen.  Hier een overzicht van de sneltoetsen van het besturingsysteem windows xp.

Sneltoets Bewerking
CTRL+C Kopiëren.
CTRL+X Knippen.
CTRL+V Plakken.
CTRL+Z Ongedaan maken.
DEL Verwijderen.
SHIFT+DEL Het geselecteerde item definitief verwijderen zonder het item in de Prullenbak te plaatsen.
CTRL terwijl u een item sleept Het geselecteerde item kopiëren.
CTRL+SHIFT terwijl u een item sleept Een snelkoppeling naar het geselecteerde item maken.
F2 De naam van het geselecteerde item wijzigen.
CTRL+PIJL-RECHTS De invoegpositie naar het begin van het volgende woord verplaatsen.
CTRL+PIJL-LINKS De invoegpositie naar het begin van het vorige woord verplaatsen.
CTRL+PIJL-OMLAAG De invoegpositie naar het begin van de volgende alinea verplaatsen.
CTRL+PIJL-OMHOOG De invoegpositie naar het begin van de vorige alinea verplaatsen.
CTRL+SHIFT met een van de pijltoetsen Een tekstblok markeren.
SHIFT met een van de pijltoetsen Meerdere items in een venster of op het bureaublad selecteren, of tekst in een document selecteren.
CTRL+A Alles selecteren.
F3 Een bestand of map zoeken.
ALT+ENTER De eigenschappen van het geselecteerde item weergeven.
ALT+F4 Het actieve item sluiten of het actieve programma afsluiten.
ALT+ENTER De eigenschappen van het geselecteerde object weergeven.
ALT+SPATIEBALK Het snelmenu voor het actieve venster openen.
CTRL+F4 Het actieve document sluiten in programma’s waarin meerdere documenten tegelijkertijd geopend kunnen zijn.
ALT+TAB Schakelen tussen geopende items.
ALT+ESC Items doorlopen in de volgorde waarin ze zijn geopend.
F6 Schermelementen doorlopen in een venster of op het bureaublad.
F4 De lijst van de adresbalk weergeven in Deze computer of in Windows Verkenner.
SHIFT+F10 Het snelmenu voor het geselecteerde item weergeven.
ALT+SPATIEBALK Het systeemmenu voor het actieve venster weergeven.
CTRL+ESC Het menu Start weergeven.
ALT+Onderstreepte letter in een menunaam Het desbetreffende menu weergeven.
Onderstreepte letter in een opdrachtnaam in een geopend menu De desbetreffende opdracht uitvoeren.
F10 De menubalk in het actieve programma activeren.
PIJL-RECHTS Het volgende menu aan de rechterzijde openen of een submenu openen.
PIJL-LINKS Het volgende menu aan de linkerzijde openen of een submenu sluiten.
F5 Het actieve venster vernieuwen.
BACKSPACE De map die zich één niveau hoger bevindt, weergeven in Deze computer of in Windows Verkenner.
ESC De huidige taak annuleren.